Send folk hjem fra samlingen med et smil

Mine foredrag blir ofte brukt for å avslutte fagdagen, seminarhelgen, konferansen eller personalsamlingen. Mange av mine kunder ser nytten av å ikke bare si takk for nå, men vil sende folk hjem med latter, et smil og gjerne noen inspirerende tanker. Det er ikke vanskelig å tenke seg nytten av dette. Latter og humor er dessuten glimrende verktøy for å forsterke et viktig budskap.

Dette fikk jeg tilsendt mandag 2 september etter et oppdrag på Royal Garden Hotel i Trondheim i går:

Takk for et flott, morsomt og tankevekkende foredrag. En veldig fin måte og avslutte vår personalsamling på.Jeg tror alle mine kollegaer som var tilstede er enig med meg når jeg påstår at ditt foredrag «Grip dagen før du tar kvelden» ga oss noe å tenke på. Å være takknemlig for det man har kan gi oss mere. Å stadig hige etter det man ikke har, vil aldri gi oss nok.Applaus fra oss i Kreditorforeningen Midt, Sør, Øst og Vest. Åse Sandberg

Mosjoner lattermusklene også!